Home > Dịch Vụ > Quản Trị Hợp Đồng Bảo Hiểm

QUẢN TRỊ HỢP ĐỒNG BẢO HIỂM

CHÚNG TÔI LÀ TỔ CHỨC SÁNG TẠO

Chúng tôi cung cấp các giải pháp công nghệ, bán hàng và dịch vụ bồi thường cho các sản phẩm bảo hiểm: Bảo hiểm điện thoại, Gia hạn bảo hành cho các thiết bị điện tử và xe máy, chăm sóc sức khoẻ và tai nạn cá nhân.

Hệ thống quản lý bán chéo bảo hiểm hoạt động trên web và điện thoại giúp nhà bảo hiểm có thể đồng thời triển khai bán hàng toàn quốc nhanh chóng. Không phát sinh chi phí tuyển dụng, đào tạo. Mang lại hiệu quả cũng như kiểm soát được sản phẩm bán ra.

HỆ THỐNG CHUYÊN NGHIỆP

TƯƠNG TÁC TRỰC TIẾP

QUY ĐỊNH & TUÂN THỦ

TIÊU CHUẨN & ĐỦ ĐIỀU KIỆN

HỢP ĐỒNG TRỰC TIẾP

KẾ HOẠCH CỘNG ĐỒNG

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG & TỔNG ĐÀI

LINH ĐỘNG

QUẢN LÝ, XỬ LÝ BỒI THƯỜNG

KIỂM SOÁT CHI PHÍ

CÔNG NGHỆ

HỆ THỐNG BỒI THƯỜNG

CỔNG TỰ PHỤC VỤ

MỞ HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

ĐIỀU CHỈNH RỦI RO

TÍCH HỢP THANH TOÁN

PHÂN TÍCH TỔNG HỢP

ĐẤU NỐI HỆ THỐNG

PHÂN TÍCH Y TẾ

BÁO CÁO

KẾ HOẠCH BÁO CÁO

THUẬT TOÁN DỰ BÁO

LỘ TRÌNH PHÂN TÍCH

DỮ LIỆU CHUẨN

CẢNH BÁO BIÊN

Quản Trị Hợp Đồng Bảo Hiểm hay còn gọi là Quản trị viên bên thứ ba (TPA), là một tổ chức thay mặt nhà bảo hiểm xử lý yêu cầu bảo hiểm hoặc cung cấp các dịch vụ liên quan đến hoạt động kinh doanh và bồi thường cho nhà bảo hiểm. Đây cũng là thuật ngữ dùng để xác định các tổ chức trong ngành Bảo hiểm “quản lý” các dịch vụ khác như Bảo lãnh phát hành, Dịch vụ Khách hàng và những thứ tương tự. Điều này có thể được xem là “thuê ngoài” quản lý các yêu cầu xử lý, vì TPA đang thực hiện một nhiệm vụ truyền thống được quản lý bởi công ty cung cấp bảo hiểm hoặc chính công ty. Thông thường, trong trường hợp yêu cầu bồi thường bảo hiểm, một TPA xử lý các yêu cầu bồi thường đối với người sử dụng lao động tự đảm bảo nhân viên của mình. Do đó, người sử dụng lao động đóng vai trò như một công ty bảo hiểm và bảo hiểm rủi ro. Nguy cơ mất mát còn lại với người sử dụng lao động, chứ không phải với TPA. Một công ty bảo hiểm cũng có thể sử dụng một TPA để quản lý việc xử lý yêu cầu bồi thường, mạng lưới nhà cung cấp dịch vụ, xem xét việc sử dụng hoặc các chức năng thành viên. Mặc dù một số quản trị viên của bên thứ ba có thể hoạt động với tư cách là đơn vị của các công ty bảo hiểm nhưng chúng thường độc lập.
Các quản trị viên bên thứ ba cũng xử lý nhiều khía cạnh của các kế hoạch phúc lợi khác của nhân viên như việc xử lý kế hoạch nghỉ hưu và các khoản chi tiêu linh hoạt. Nhiều kế hoạch phúc lợi của nhân viên có nhiều khía cạnh kỹ thuật và quản lý khó khăn có thể làm cho việc sử dụng một thực thể chuyên biệt như TPA có hiệu quả về chi phí hơn so với thực hiện cùng một công đoạn chế biến trong nhà.