Home > Sản phẩm > Bảo Hiểm Điện Thoại

Bảo hiểm điện thoại

Khộng chỉ là bảo hiểm điện thoại di động, đó là sự an tâm.

Bảo vệ bạn khỏi mất mát, trộm cắp điện thoại, và nhiều hơn nữa với chương trình bảo hiểm điện thoại

Tiết kiệm chi phí

Tránh phải trả toàn bộ chi phí sửa chữa hoặc thay thế khi điện thoại bị thiệt hại bất ngờ.

Sửa chữa thay thế trong 24h*

Nhận điện thoại di động thay thế chỉ trong 24 giờ. *Áp dụng cho hồ sơ hoàn thiện

Bảo vệ các rủi ro

Bảo hiểm về mất mát, trộm cắp, hư hỏng do tai nạn, do nước.

Sản phẩm bảo hiểm điện thoại di động tại Việt Nam được phát triển bởi Pier Insurance và Vinasure vào năm 2008. Pier Insurance  là công ty bảo hiểm nước ngoài (Vương quốc Anh) nên chọn bảo hiểm AAA làm đơn vị trực tiếp triển cho sản phẩm bảo hiểm điện thoại. Quyền lợi được chi trả bảo hiểm bao gồm thiệt hại do tai nạn dẫn đến rơi rớt điện thoại, điện thoại bị vào nước, điện thoại bị cháy nổ và bị trộm cướp. Các sản phẩm bảo hiểm điện thoại cũng được triển khai lần đầu tại Việt Nam bởi các thành viên của Global Safe. Năm 2012 Global Safe thành lập và đã thay mặt bảo hiểm AAA, kế nhiệm Pier Insurance  và Vinasure  triển khai sản phẩm tại Viễn Thông A, FPT Shop, Nguyễn Kim, Samsung shop …Năm 2017 Global Safe phối hợp với các nhà bảo hiểm hàng đầu Việt Nam cung cấp dịch vụ cho Samsung Vina để triển khai sản phẩm bảo hiểm điện thoại toàn quốc.

Globalsafe bảo vệ

Các kế hoạch bảo hành từ nhà sản xuất không bao gồm những rủi ro thông thường này.

Bảo hiểm Toàn diện

Hơn 70 triệu điện thoại bị mất, bị đánh cắp hoặc hư hỏng trong năm nay. Cứ mỗi giây có 2,2 điện thoại bị thiệt hại. Chúng tôi bao gồm những điều đó, cũng như điện thoại bị lỗi do lỗi của bụi, thiệt hại nhiệt và nhiều hơn nữa.

Thiệt hại Vật Chất và Nước

Màn hình bị rạn nứt hoặc đổ nước vào điện thoại đôi khi có vẻ như không thể tránh khỏi. Theo thống kê, các thiệt hại này chiếm trên 70% của tất cả các yêu cầu bồi thường.

Bảo vệ thiết bị, bao gồm mất mát và trộm cắp

Thông thường gần 1/3 tổng số khiếu nại  là mất mát hoặc bị đánh cắp điện thoại di động, khoảng 2.200 mỗi giờ. Đừng để gián đoạn liên lạc và công việc khi mất điện thoại.

Xem thêm sự kiện.

Hãy để chúng tôi giúp bạn khám phá mức độ quan trọng của bảo hiểm điện thoại di động.

Những bất ngờ trong cuộc sống

Cứ năm người có 1 người bị mất điện thoại hoặc hư hỏng trong năm. 2,2 điện thoại / giây.

Hồ sơ bồi thường không lâu

96% số điện thoại thay thế được gửi đi trong ngày làm việc tiếp theo.

Hơn cả bảo vệ thiệt hại

19 triệu điện thoại bị mất hoặc bị đánh cắp mỗi năm, và các sản phẩm khách không phải lúc nào cũng bao trùm mất mát hoặc trộm cắp.