Home > Dịch Vụ > Dịch vụ tài chính

Quản trị Dịch vụ Tài chính

Tối ưu hóa quản lý khách hàng và chính sách bán hàng

Dịch vụ TPA Tài chính được thiết kế riêng cho các công ty tài chính và ngân hàng, cung cấp dịch vụ quản lý khách hàng và chính sách bán hàng cho các nhà cung cấp sản phẩm dịch vụ tài chính, bao gồm cả danh mục quản lý nhân sự và hoạt động kinh doanh trực tiếp.

Giúp người dân tiếp cận nguồn tài chính từ ngân hàng và các tổ chức tín dụng đang là ưu tiên của chính phủ. Mục tiêu là mở rộng kênh triển khai dịch vụ tài chính cung cấp cho người nghèo hướng tới một sự tăng trưởng tín dụng toàn diện. Đây cũng là giải pháp giảm thiểu tín dụng đen tồn tại phi pháp từ lâu.

Chúng tôi cung cấp hệ thống bán hàng sẵn có toàn quốc đủ năng lực phát hành thẻ tín dụng, tư vấn khoản vay, công nghệ giúp thu hộ, chi hộ, phát triển khách hàng.

Khám phá giải pháp Quản trị của chúng tôi

Nền tảng công nghệ dựa trên số liệu thực tế, hành vi tiêu dùng và chuyên gia phân tích

 • Phát triển sản phẩm tài chính, đóng gói sản phẩm dựa vào nhu cầu thực tế của người tiêu dung
 • Hệ thống báo cáo dữ liệu của Khách hàng theo thời gian thực. Phân bổ báo cáo theo khu vực, sản phẩm và theo đối tượng.
 • Cổng thông tin để Khách hàng có thể tự tạo hồ sơ khoản vay và thẻ tín dụng
 • Cá nhân hóa theo yêu cầu của ngân hàng và cty tài chính - Các công cụ quản lý truyền thông
 • Quản lý hành chính - Tự động hóa, giúp quản lý nhân sự theo cách tối ưu nhất
 • Có đội ngũ nhân sự đang hoạt động - Quản lý dịch vụ linh hoạt
 • Hỗ trợ tất cả các sản phẩm mới và cũ trên một nền tảng, tạo công cụ thuận tiện cho người dùng.
 • Khả năng mở rộng và giao diện chuyên biệt tài chính có thể cấu hình toàn diện
 • Hệ thống web service giúp chuyển đổi dữ liệu trung gian bảo đảm tương thích với các yêu cầu về cấu trúc dữ liệu, báo cáo và quản lý tập trung.
 • Công cụ cấu hình mạnh mẽ cho phép bạn hỗ trợ khách hàng của nhà cung cấp sản phẩm trong việc đưa ra các cấu trúc dữ liệu mới.
 • Kết hợp các sản phẩm bảo hiểm, giải pháp kích cầu tiêu dùng để đáp ứng nhu cầu của bán lẻ, nhu cầu bảo vệ cho Khách hàng và bảo đảm cho các tổ chức liên quan.
 • Dữ liệu được phân luồng theo cấu trúc riêng biệt bảo đảm sự thống nhất và bảo toàn dữ liệu.
 • Mô hình dịch vụ đáp ứng cho từng đối tác, tương thích hầu hết với các hệ thống bán hàng, hệ thống kiểm soát dữ liệu. Khả năng kết nối dữ liệu (API) với các hệ thống đa quốc gia.
 • Năng lực phát triển Khách hàng mới dựa trên đội ngũ nhân viên bán hàng cộng tác toà quốc. Khả năng mở rộng sản phẩm và đối tượng Khách hàng.

Tại sao chọn đối tác Quản trị Dịch vụ Tài chính?

 • Giảm chi phí hoạt động kinh doanh
 • Cải thiện các tiêu chuẩn dịch vụ
 • Cá nhân hoá giao diện người dùng.
 • Hỗ trợ sản phẩm cũ và mới của khách hàng trên toàn cầu.
 • Cho phép đối tác triển khai sản phẩm mới nhanh chóng và với chi phí thấp hơn