Home > CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

Chọn GLOBAL SAFE trong việc bảo hành mở rộng cho tất cả các sản phẩm quan trọng trong cuộc sống của bạn.

  • Không có phí dịch vụ hoặc chi phí bổ sung để sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm của bạn nếu xảy ra sự việc không mong muốn.
  • Quản lý tất cả các kế hoạch của bạn và nộp hồ sơ bồi thường trực tuyến một cách dễ dàng.
  • Yêu cầu chính sách bảo hành từ Global Safe vào lần tiếp theo bạn mua TV, máy tính xách tay, máy tính bảng, thiết bị cầm tay hoặc thiết bị cầm tay. Có sẵn tại các nhà bán lẻ lớn.

Khách hàng có thể trả lại sản phẩm vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi thông báo hủy bằng văn bản hoặc gọi điện thoại cho Global Safe. Sản phẩm sẽ được chấm dứt ngay lập tức khi Global Safe nhận được yêu cầu trả lại sản phẩm của Khách hàng. Global Safe sẽ hoàn lại 80% phí của sản phẩm trên thời gian còn lại, trừ trường hợp sản phẩm đã phát sinh nghĩa vụ của Global Safe đối với Khách hàng.
Global Safe có quyền hủy sản phẩm bằng cách gửi văn bản thông báo cho Khách hàng trước 15 (mười lăm) ngày. Global Safe sẽ hoàn lại cho Khách hàng 100% phí của thời gian còn lại. Phí hoàn lại được tính trên cơ sở làm tròn đến tháng nhỏ nhất.

  Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã dành thời gian để đọc thông tin của chúng tôi.